skip to the content

Angiogeneseremming

Angiogenese is een vorming van nieuwe bloedvaten uit bestaande bloedvaten. Dit proces is van belang bij tumorgroei en bij het ontstaan van uitzaaiingen. Om te kunnen groeien scheiden tumoren stoffen (groeifactoren) uit, die ervoor zorgen dat er nieuwe bloedvaten ontstaan in en rondom de tumor. De belangrijkste groeifactor is VEGF (Vasculaire Endotheliale Groei Factor). De binding van VEGF aan VEGF-receptoren op het oppervlak van cellen van bestaande bloedvaten, zorgen ervoor dat deze cellen gaan delen en nieuwe bloedvaten vormen. Deze bloedvaten groeien naar de tumor en voorzien de tumor van voedingsstoffen en zuurstof. Hierdoor kan deze verder groeien en ook via de bloedbaan uitzaaiingen veroorzaken.

Angiogeneseremming

Uitscheiding van VEGF tijdens angiogenese.


Antilichaamtherapie tegen VEGF

Er is een antilichaamtherapie beschikbaar die specifiek gericht is tegen de groeifactor VEGF. Het binden van het antilichaam aan VEGF zorgt ervoor dat de tumor minder in staat is nieuwe bloedvaten aan te maken en dat de bloedvaten naar en in de tumor grotendeels verdwijnen. Deze behandeling wordt ook wel angiogeneseremmer genoemd. Het gevolg van het grotendeels verdwijnen van de bloedvaten is dat de tumor minder zuurstof en voedingsstoffen krijgt, waardoor de tumorgroei wordt geremd.


Een voorbeeld van een angiogeneseremmer is bevacizumab (Avastin®). Bij uitgezaaide borstkanker wordt bevacizumab gegeven in combinatie met chemotherapie. Patiënten die overgevoelig zijn voor (een bestanddeel van) het medicijn of zwanger zijn, mogen de angiogeneseremmer niet gebruiken.Toedieningsschema

Antilichaamtherapie tegen VEGF wordt toegediend via een infuus. Dit kan poliklinisch of in een dagbehandeling gebeuren. Bij uitgezaaide borstkanker wordt bevacizumab twee wekelijks of eens in de drie weken gegeven. Het middel wordt gegeven tot er een verslechtering van de ziekte wordt vastgesteld (progessieve ziekte).Mogelijke bijwerkingen van antilichaamtherapie tegen VEGF

Antilichaamtherapie tegen VEGF kan een aantal bijwerkingen met zich mee brengen. Deze bijwerkingen staan beschreven bij mogelijke bijwerkingen antilichaamtherapie tegen VEGF.